Kontaktujte nás: 0905 344 922 | marian@koperniech.sk

V rukách odborníkov

Práca s ľudským telom je náročná. Každé ľudské telo je jedinečný živý organizmus a správa sa tak aj v prípade výkonu plastickej estetickej operácie. Proces hojenia môže byť odlišný dokonca aj u toho istého jedinca v rôznom veku, životnej situácii, či pri rôznych častiach tela. Riziká a prípadné komplikácie môžu nastať aj pri perfektne vykonanej operácii a práve (no nielen) pre tieto prípady je potrebné vybrať si skúseného chirurga, ktorý sa o vás s absolútnou profesionalitou a zároveň aj ľudským prístupom postará v každej situácii.

Pozor na “doktora Google”!

Zaručené informácie “doktora Google”, pri ktorých je pre klienta naozaj ťažké zhodnotiť relevantnosť a pravdivosť názorov či odporúčaní z pochybných zdrojov alebo prehnane pozitívne či negatívne skúsenosti s jednotlivými doktormi prezentované na anonymných diskusných fórach bývajú často zavádzajúce a spravidla skôr na škodu.

Vaša plastická estetická operácia

Pre úspešný priebeh plastickej estetickej operácie a Vašu výslednú spokojnosť potrebujete pravdivé informácie od skúseného odborníka, ktoré sú relevantné pre Váš konkrétny stav. Práve preto kladiem dôraz na dôkladnú osobnú konzultáciu, ktorá poskytuje príležitosť odborne vyhodnotiť individuálny stav pacienta, prediskutovať možné riešenia a pravdivo predostrieť pomer riziko-benefit pre konkrétny prípad. Vybudovanie dôvery medzi pacientom a jeho lekárom a vzájomné porozumenie sa považujem za jeden z najdôležitejších faktorov pre dosiahnutie želaného a maximálneho možného výsledku.

Spoľahlivý zdroj informácií

Zakladám si na nestrannosti a nezainteresovanom názore. Preto aj v tejto sekcii v blízkej budúcnosti nájdete odpovede na najčastejšie všeobecné otázky a efektívne novinky v plastickej chirurgii zo zaručeného zdroja bez vplyvu iných firiem. Najradšej však zodpoviem všetky Vaše otázky osobne alebo mnohé aj promptne nadiaľku prostredníctvom moderných komunikačných kanálov (telefón, email, facebook, whatsapp, viber, skype a iné).

Informácie | Kontakt

Rezervujte si termín | informujte sa