Skutočne
krajšia JA

Ukážeme Vám, že aj skutočnosť môže byť krásna.

Naša Filozofia

Predstavy a názory na to, čo je krásne, či priam dokonalé, sú našťastie napriek obrovskému tlaku okolia stále individuálne. Preto sa v ceste za krásou inšpirujeme prirodzenosťou a jedinečnosťou.

Dnešný svet internetu a médiálnej pseudo-dokonalosti spôsobuje zmeny vo vnímaní čo je prirodzené a v hodnotení toho, čo je pekné. Samotná plastická chirurgia sa tomu tiež prispôsobuje, keďže sa menia požiadavky klientov a aj ich očakávania. Pod obrovským mediálnym a spoločenským tlakom však častokrát strácame kontakt s realitou.

Výnimkou nie sú ani plastickí chirurgovia, ktorí v rámci konkurenčného boja prezentujú fotografie PRED a PO až nápadne pripomínajúce retušovné fotografie z magazínov, kde hlavným “chirurgickým nástrojom” je Photoshop. Prísľuby absolútne neviditeľných jaziev po operácii, drastického úbytku tuku bez akýchkoľvek vedľajších účinkov, či „prirodzene“ vyhladenej pleti bez jedinej vrásky u 60 ročnej dámy potom vedú k dezinformovanosti a zavádzaniu. Priznávame, aj našim cieľom je čo najdokonalejší výsledok a urobíme pre to všetko, čo je v ľudských silách. Avšak bez falošných sľubov za účelom manipulácie či získania pacienta. Ukážeme Vám, že aj skutočnosť môže byť krásna a reálne očakávania sú cestou k spokojnosti. Pretože Vy si zaslúžite viac, než kvetnaté sľuby.

Pre úspešný priebeh plastickej estetickej operácie a Vašu výslednú spokojnosť potrebujete pravdivé informácie od skúseného odborníka, ktoré sú relevantné pre Váš konkrétny stav. Osobné referencie sú bezpochyby jedným z najdôveryhodnejších zdrojov, no prílišné stotožňovanie sa s výsledkami iných pacientov sa neodporúča, keďže východiskový stav či procesy hojenia sú u každého človeka jedinečné.

Práca s ľudským telom je náročná. Každý z nás je unikátny živý organizmus a správa sa tak aj v prípade výkonu plastickej estetickej operácie. Proces hojenia môže byť odlišný dokonca aj u toho istého jedinca v rôznom veku, životnej situácii, či pri rôznych častiach tela. Riziká a prípadné komplikácie môžu nastať aj pri perfektne vykonanej operácii a práve (no nielen) pre tieto prípady je potrebné vybrať si skúseného chirurga, ktorý sa o vás s absolútnou profesionalitou a zároveň aj ľudským prístupom postará v každej situácii.

Práve preto kladieme dôraz na dôkladnú osobnú konzultáciu, ktorá poskytuje príležitosť odborne vyhodnotiť individuálny stav pacienta, prediskutovať možné riešenia a pravdivo predostrieť pomer riziko-benefit pre konkrétny prípad. Inými slovami, spoločne si ujasníme, aká je Vaša osobná predstava excelentného výsledku, aká je naša predstava z odborného hľadiska a aké reálne možnosti dosiahnuť ho nám ponúka východiskový stav či procesy hojenia, ktoré sú u každého individuálne.

Vybudovanie dôvery medzi pacientom a jeho lekárom a vzájomné porozumenie sa považujeme za jeden z najdôležitejších faktorov pre dosiahnutie želaného a maximálneho možného výsledku.

Nesmierne nám záleží na tom, aby ste počas vašej cesty ku krajšiemu a spokojnejšiemu JA cítili našu neustálu odbornú podporu a ochrannú ruku. Vaša dôvera je pre nás tým najkrajším záväzkom!