Premeny

Nižšie nájdete niekoľko ukážok z našich najžiadanejších zákrokov, ktoré znázorňujú reálnych pacientov a ich pooperačné výsledky prvý mesiac po zákroku.... Ó áno, aj skutočnosť môže byť krásna!